Vodoznak (vodotisk, průsvitka)

Vodoznak (vodotisk, průsvitka)

Vodoznak (vodotisk, průsvitka) – speciální vlastnost papíru

Je obrazec, který je v papíru patrný pohledem v protisvětle. Obrazec vniká při výrobě v papírenském stroji speciálním kovovým válcem – ekutérem. Vodoznaj je vlastně rozdílá hustota papírové hmoty. Papír je ale v celé ploše stejně hladký! Každá papírna vyrábějící ceninové a bankovní papíry má své vodoznaky používané jako univerzální. Je možné na přání zákazníka vyrobit vodoznak libovolný, tento je pak vlastnictvím klienta. Podle vodoznaku se dá jednoznačně určit původ papíru, jeho napodobení je bez speciálního výrobního stroje prakticky nemožné.

Vodoznak je dvojího druhu. Jeden papír jakoby zesvětluje (pozitivní) a druhý ztmavuje (negativní). Je možné použít každý druh zvlášť a nebo je navzájem kombinovat.

Vodoznakem může být vzor, který se průběžně papírem opakuje a nebo lokální vodoznak například v podobě loga společnosti, papírny, …

I vodoznaky mohou mít své další speciální vlastnosti, některé jsou například viditělné jen pod UV světlem a nebo se pod tímto osvetlením zabarvé do některé spektrální barvy. Mohou být provedeny tak, aby byly patrné i pokud se papír neprosvítí, například na kolcích zabezpečujících výrobky.