Velkou výhodou digitálního tisku je možnost variabilního obsahu. Měnit se mohou jak texty (personalizace) tak i obrázky, grafy apod. (customizace). Klasickým příkladem mohou být direct maily, číslované vstupenky, tisky jazykových mutací, katalogové listy, identifikační karty apod. Hromadně lze zpracovávat také EAN-kódy, tabulky a grafy. Variabilní data je možné dotisknout také na předtištěné materiály.

Samozřejmě vám také zpracujeme z databáze vašich klientů personalizované nabídky, určené konkrétním osobám. Součástí služby spojené s personalizovaným tiskem je i rozeslání nabídek poštou nebo jinou formu distribuce. Jsme připraveni splnit všechna vaše přání. Ať už je to tisk vizitek, prospektů, produktových katalogů, katalogových listů, pořadačů … Prostě všeho, nač si jen vzpomenete.

Náš TIP:

Jste prodejcem automobilů a váš potencionální zákazník má vážný zájem o některý z vámi nabízených modelů. Na základě jeho konkrétních požadavků a vstupních dat od vás jsme schopni zpracovat nabídkový katalog zvoleného typu automobilu v určené výbavě a s přesnou cenovou nabídkou. A to vše za pomoci přímého oslovení zákazníka (to znamená, že katalog není obecný, ale přímo adresovaný / i v oslovení klienta). Zákazníkovi tak můžete do 2-3 dnů předat konkrétní nabídku osobně nebo poštou. A to je jen jeden malý příklad za všechny.