Letáky MHD Jihlava

Pronájem reklamních ploch za 1 ks (minimální množství 30 ks)

JIHLAVA

2 týdny

1 měsíc každý další měsíc instalace a odstranění
A4 svisle 35 Kč 50 Kč 40 Kč 6 Kč
A3 vodorovně 55 Kč 80 Kč  70 Kč 6 Kč

 

Ceny se sjednávají dohodou.

 
 

…Náhledy…

 
 
 
 

Obchodní a technické podmínky:
1. U obou formátů je z technických důvodů zakryt na plakátu 15 mm spodní okraj. Do tohoto prostoru nedoporučujeme umisťovat důležitá grafická a textová sdělení.
2. Instalace je prováděna ve dnech pátek až neděle. Letáky je třeba dodat vždy do čtvrtka do 16.00 hodin.
3. U expresních zakázek (do 3 pracovních dnů), může být omezen počet kusů pro instalaci a současně je účtován expresní příplatek ve výši 30 % základní ceny pronájmu.
4. Minimální množství plakátů pro uzavření smlouvy je 30 kusů.
5. Doporučené množství plakátů: cca 60–300 kusů. K dispozici cca 60 vozidel MHD.
6. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovování reklamních prostředků, jejichž výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy (objednávky). Zákazník může dodat vlastní reklamní prostředky, v takovém případě ručí za jejich trvanlivost a kvalitu po celou dobu pronájmu.
7. Úhrada se provádí vždy před zahájením instalace.