Letáky MHD Brno

Pronájem reklamních ploch za 1 ks (minimální množství 50 ks)

Brno A4 svisle

2 týdny

1 měsíc každý další měsíc instalace a odstranění
do 200 ks 70 Kč 80 Kč  75 Kč 8 Kč
nad 200 ks 60 Kč 70 Kč  65 Kč 8 Kč

 

Brno A3 vodorovně

2 týdny

1 měsíc každý další měsíc instalace a odstranění
do 200 ks 120 Kč 150 Kč  130 Kč 8 Kč
nad 200 ks 110 Kč 140 Kč  120 Kč 8 Kč

 

 Ceny nad 500 ks plakátů se sjednávají dohodou.
 
 

…Náhledy…

 
 
 
 
 

Obchodní a technické podmínky:
1. U obou formátů je na plakátu z technických důvodů zakryt 15 mm spodní okraj. Do tohoto prostoru nedoporučujeme umisťovat důležitá grafická a textová sdělení.
2. Instalace je prováděna ve dnech čtvrtek až neděle. Plakáty je potřeba dodat vždy do středy do 16.00 hodin, pokud není dohodnuto jinak.
3. Při požadavku instalace plakátů pouze do jednoho druhu dopravního prostředku (tramvaje, trolejbusy a autobusy) se účtuje příplatek ve výši 30 % základní ceny pronájmu. Z provozních důvodů není možná volba linky!
4. Doporučené množství plakátů je od 100 kusů.
5. V ceně pronájmu není zahrnuto zhotovování reklamních prostředků, jejich výroba se zajišťuje na základě zvláštní smlouvy (objednávky). Při dodržení technických podmínek může objednatel dodat vlastní reklamní materiál do všech verzí.
6. Úhradu sjednaných služeb provádí objednavatel vždy před zahájením instalace, což je podmínkou reklamní zakázky.